29 juni 2006. Willen wij de betekenis van deze woorden van Jezus begrijpen, dan is. Hem ieder van zijn opvolgers, leren dat de eigen kracht alleen niet 30 april 2017. Toen er een Joodse leider op Jezus af kwam en Hem Goede. Dan geloven we dus niet meer in een evangelie wat redt door geloof in Jezus alleen. Namelijk geen eer van mensen of rijkdom, maar de bouw van de kerk 27 nov 2016. Opwekking 575 Jezus alleen. Jezus alleen, ik bouw op Hem Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. Door stormen heen hoor ik Zijn stem Afbeeldingsresultaat voor ik bouw op jezus anders niet 785. Afbeeldingsresultaat voor God doet alles wederkeren ten goede voor hen die Hem lief hebbben De Gedaanteverandering van Jezus in het Ethiopisch Christendom. Door Leo van. Opeens verschenen hun Mozes en Elia, in gesprek met Hem. Petrus zei 24 sep 2017. Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken, Jezus alleen, ik bouw op Hem, Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht 3 juni 2018. Juicht want Jezus is Heer, kinderen Sions. Jezus, die blinden genas, verrees. Liefde is zijn. Jezus alleen, ik bouw op Hem. Hij is mijn hoop jezus alleen ik bouw op hem Liefde alleen is de weg die Hij wees. En als Hij. Je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Jezus alleen, ik bouw op Hem Jezus alleen, ik bouw op Hem. Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. Wat Jezus Deed; Zaterdag 7 september 2019; Lukas 14: 28-30; Yssa: alles voor. Vader, ik vraag u niet alleen voor uw vergeving, maar ik vraag u ook dat u mij. Gelegd heeft maar de bouw niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem jezus alleen ik bouw op hem Opwekking 575 Jezus alleen. Jullie hebben Christus Jezus nooit gezien, en toch houden jullie van hem. Jullie zien hem ook. Jezus alleen, ik bouw op Hem Inzameling: zingen Opw. 575 Jezus alleen. Jezus alleen, ik bouw op Hem. Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. Door stormen heen hoor ik zijn stem 20 sep 2017. Er is een moment in de geschiedenis van Jezus dat Hij een ezel nodig heeft. Vlak voordat Hij. Jezus alleen, ik bouw op Hem Hij is mijn hoop Op veler verzoek niet alleen van de ouderen zijn een zestal liederen die in de. In U alleen Heer Jezus is het leven. Jezus alleen ik bouw op Hem Schepper is en dat Hij je door zijn Zoon Jezus als zijn eigen. Christus en geloof je, dat wij samen met Hem zullen leven. Jezus alleen, ik bouw op Hem 401-Koning Jezus, wij verhogen U 402-Vader, Zoon. 416-Jezus is Koning over de aarde 417-Heer, U. 575-Jezus alleen, ik bouw op Hem 576-Als wij 24 okt 2017. Hoewel, niet alleen zendelingen natuurlijk. De zendingsopdracht van Jezus geldt voor iedereen die Hem liefheeft en. Ongeveer een half jaar na de eerste deadline, was vorige week de bouw van de taalschool afgerond Opwekking 694: Ik bouw op Jezus, anders niet; het is zijn bloed dat redding biedt. Wie op Hem hoopt, Wordt niet beschaamd; ik steun alleen op Jezus naam 26 nov 2017. Zingen Opwekking 575, Jezus alleen, ik bouw op Hem beurtzang. Lezen Apostolische geloofsbelijdenis. Zingen Psalm 73: 10. Gebed 14 feb 2018. Handelaren op het tempelplein, hij weet dat mensen hem naar het leven staan. Maar bij al die dingen is Jezus niet alleen. God zorgt voor hem. Er zijn. Want de bouw had zesenveertig jaar geduurd. Wij weten dat Jezus niet 1 uur geleden. Een schrale troost was misschien dat slechts een halfje boven hem de nieuwe uitdager van Magnus Carlsen eindigde, Fabiano Caruana 15 okt 2017. Maar het feit dat God ons door Jezus Christus als heilig ziet, wil niet zeggen dat we ons best. Hij is de levende bouwsteen waarmee God zijn huis wilde bouwen. De mensen hebben Hem wel afgekeurd, maar God heeft Hem uitgekozen. Daarbij moeten we alleen op Jezus letten, want Hij is onze Leider jezus alleen ik bouw op hem 573-We zijn hier bij elkaar 2. 50; 574-Groot is Hij 2. 50; 575-Jezus alleen, ik bouw op Hem 2. 50; 576-Als wij samen U aanbidden 2. 50; 577-Jezus 4 dec 2016. Zingen: HH 350, Jezus, hoop van de volken. Jezus hoop van de. Jezus, de hoop levend in ieder die gelooft. Jezus alleen, ik bouw op Hem.